Zum Inhalt springen
I0 A5126

Certificaten
kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

  1. Beginpagina
  2. MVO
  3. Certificaten

Onze Certificaten

VCA**
Veiligheidsmanagement

Veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en de kans op gevaarlijke situatie en ongevallen voorkomen is voor Alberts & Kluft een belangrijke doelstelling. De VCA** certificering geeft ons een goed fundament om onze veiligheidsmanagementprocessen en -procedures in te richten en hier op natuurlijke wijze invulling aan te geven. Wij zijn in staat zijn om veiligheidsrisico's te identificeren en te beheersen, medewerkers op te leiden en te betrekken bij veiligheidskwesties, en te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

ISO9001
Kwaliteitsmanagement

Het ISO 9001-kwaliteitsmanagementcertificaat is een internationaal erkende standaard die ons helpt om de kwaliteitsmanagementprocessen te verbeteren. De focus ligt hierbij op het waarborgen van klanttevredenheid door te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten en het leveren van producten en diensten die aan de gestelde eisen voldoen. Dit doen we door het identificeren en beheren van processen, het monitoren van prestaties, het implementeren van continue verbetering en het betrekken van medewerkers bij het kwaliteitsbewustzijn.

ISO14001
Milieumanagement

De focus van ISO 14001 ligt op het identificeren van de milieuaspecten en -effecten van de activiteiten, producten en diensten van onze organisatie en het nemen van maatregelen om negatieve milieueffecten te minimaliseren. Het certificeringsproces omvat onder andere het vaststellen van milieudoelstellingen, het implementeren van een milieubeleid en het opzetten van meet- en controlemechanismen om de prestaties van het milieumanagementsysteem te volgen en te verbeteren. Hiermee tonen wij aan dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor milieubeheer, duurzaamheid en onze inzet voor continue verbetering en naleving van milieuregelgeving.

ISO27001
Informatiebeveiliging

Vanwege de toenemende dreiging van cybercriminaliteit en datalekken wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Met het ISO27001 certificaat, die aantoont dat wij de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze informatie goed hebben geborgd, beheersen wij onze informatiebeveiligingsrisico's en voldoen daarmee aan wettelijke en regelgevende eisen met betrekking tot gegevensbescherming van klanten, partners en medewerkers. De focus ligt bij ons op het identificeren van informatiebeveiligingsrisico's, het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen, het implementeren van beveiligingscontroles en het regelmatig uitvoeren van interne audits.

Co2 Prestatieladder
Bewust handelen Co2 uitstoot

Het CO2-Prestatieladder certificaat zien wij als een krachtig middel om onze organisatie bewust te maken van de CO2-uitstoot en de medewerkers te stimuleren om proactief bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Het speelt een cruciale rol in het bevorderen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ondernemen en het verminderen van de negatieve milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten. Alberts & Kluft staat op dit moment op trede 3 van de CO2 prestatieladder.