Zum Inhalt springen
Transformatorhuis 2

Co2 Reductie
Inzicht en bewustwording

  1. Beginpagina
  2. MVO
  3. CO2 Prestatieladder

Reduceren van onze CO2 uitstoot

20210038 CO2 RGB NL Logo 150dpi

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor AKA een belangrijk doel. Ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2. Sinds 2007 voert AKA een actief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over ons CO2-reductiebeleid.

CO2-INZICHT

Alberts & Kluft rapporteert over haar CO2-emissie volgens scope 1 en 2+bt van het Handboek CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Per 15 januari 2022 voldoet AKA opnieuw aan niveau 3 van de CO2 prestatieladder versie 3.1. Om haar emissie inzichtelijk te maken, publiceert AKA elk halfjaar een rapportage. Hierin wordt de relatieve CO2-emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2-gebied besproken.

DOWNLOADS